ชาวยุโรปจะเที่ยวด้วยกันในแถบ Southeast Asia หรือไม่

ไม่น่าแปลกใจเลยที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเร่งต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมา: ในปี 2019 ภาคการท่องเที่ยวมีมูลค่า 393 พันล้านดอลลาร์  สำหรับเศรษฐกิจในภูมิภาค การท่องเที่ยวด้วยกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณหนึ่งในสามของ GDP ของกัมพูชาและหนึ่งในห้าของไทย แต่การระบาดของ coronavirus ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ภูมิภาคนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยว 143 ล้านคนในปี 2019 แต่กลับลดลง 81% ในปีที่แล้ว ทำให้นักท่องเที่ยวเหลือเพียง 26.1 ล้านคน ส่วนใหญ่มาจากรัฐเพื่อนบ้าน ตามข้อมูลจากกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ในปี 2019 สหราชอาณาจักรมีส่วนแบ่งนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 13 ของภูมิภาค โดยมีนักเดินทางชาวอังกฤษ 3.1 ล้านคนที่มาเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวเยอรมันประมาณ 2.1 ล้านคนและชาวฝรั่งเศส 2 ล้านคนได้ไปเยือนภูมิภาคนี้ด้วยตามข้อมูลของอาเซียน ชาวยุโรป ไม่รวมชาวรัสเซีย คิดเป็นเพียง 5.9% ของนักท่องเที่ยว 143 ล้านคนที่ไปเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2019 ซึ่งลดลงจาก 6.4% ในปี 2015 และ 7.8% ในปี 2010… Continue reading ชาวยุโรปจะเที่ยวด้วยกันในแถบ Southeast Asia หรือไม่